KRÖNIKA: Kan vi tillsammans förändra världen?

Foto: Björn Leijon

I de svenska skogarna växer träden sakta. Därför har vi som jobbar inom skogsnäringen blivit vana vid att se saker ur långa perspektiv och planera för kommande generationer. Vi om några vet att morgondagen påverkas av de beslut som fattas idag.

Just nu står mänskligheten inför flera akuta utmaningar som påverkar denna morgondag: Den globala uppvärmningen accelererar samtidigt som den globala biologiska mångfalden är hotad både till havs och på land. Det råder också politisk instabilitet i många länder och ett brutalt krig pågår i vår närhet. Osäkerheten påverkar företagens växtkraft och investeringsförmåga.

Det kan vara lätt att ligga vaken om natten och grubbla över både det ena och det andra. Men å andra sidan är det tydligt vad som behöver göras.

För mig är det uppenbart att omställningen till en fossilfri vardag inte kan vänta. Lika uppenbart är att den svenska skogsnäringen har en unik möjlighet att bidra till en grönare framtid. Det gör vi redan idag genom att utveckla skogsbruket, erbjuda fossilfria produkter och vara världsledande inom forskning på våra områden – men vi ser också att vi kan bidra ännu mer. Skogsindustrin kan både skynda på och möjliggöra den gröna omställningen.

När träden växer binder de in koldioxid som sedan lagras vidare i produkter. Det är därför klokt ur ett klimatperspektiv att använda trä i till exempel byggnader, förpackningar och kläder. Eftersom vårt land, som en följd av ett aktivt brukande, idag består av 70 procent skog har vi dessutom god tillgång till denna fantastiska, fossilfria och förnybara råvara.

Men för att klara klimatmålen måste alla göra ännu mer. Även vi.

Skogsindustrin har identifierat några viktiga områden där vår näring kan påverka. Tillsammans har vi kraften, kompetensen och råvaran för att forma en fossilfri framtid, öka den biologiska mångfalden, skapa livskraft för hela Sverige och bidra till det cirkulära samhället.

Kan vi tillsammans förändra världen? 
Låt oss försöka!

Denna text är även publicerad i en bilaga till Dagens Industri 29 juni 2023.