Debatt

Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

Altinget debatt: För att skogsnäringen ska kunna öka takten och bidra ännu mer till klimatarbetet behövs vissa beslut och förutsättningar.

DI Debatt: En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination.

Debatt: Nedskärningarna – ett hot mot Sverige som kunskapsnation

Regeringens beslut att skära i Vinnovas och Tillväxtverkets budgetar är nedslående. Det skriver tio representanter för näringslivet.

Debatt Dagens Industri: "Låt skogsägarna bidra till att klimatmålen nås"

Carina Håkansson lyfter skogen och skogsprodukters värdefulla bidrag till klimatet på Dagens Industris debattsida.

Skogen ska inte användas för falsk klimatkompensation

Dagens Nyheter har vid flera tillfällen uppmärksammat klimatkompensation genom skogsplantering. Här är Peter Holmgrens egna reflektioner.

Svensk basindustri: 6 åtgärder mot risk för effektbrist

Risken för effektbrist är på riktigt. Nu krävs krafttag för att säkerställa Sveriges elproduktion, bland annat genom att värna kärnkraft och...

Debatt: "Vässa de transportpolitiska verktygen"

De transportpolitiska målen, trafiktillväxten och ambitionen om ett hållbart samhälle ställer alla krav på att sjöfartens potential nyttjas

Debatt: Förändra sjöfartens finansieringsmodell

Debatt Mariestads Tidningen 7 mars 2019: Av den svenska exporten går nära 90 procent med sjöfart en del av sträckan från avsändare till mott

Debatt: Strut-utredningen saknar konkreta förslag

Debatt Dagens Samhälle 23 februari 2019: Utredningen för styr- och resurstilldelning i högskolan missar näringslivets behov av kompetensförsörjning...

Di Debatt: Satsa på inlandsbanan

DI Debatt 9 jan 2019: Trafikverket har nyligen påbörjat en analys av en storskalig uppgradering av Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Gällivare...

1 2 3 4 5 Nästa