Yttrande över en ny växtskyddslag

Foto: Skogsindustrierna Grankvist på blå bakgrund

Skogsindustrierna vill gärna se ett ökat fokus på allvarliga skadegörare i skogen. Just nu ser vi exempel på granbarkborrarnas framfart men det gäller också exempelvis törskate och diplodia samt multiskadad skog.

Det är också mycket viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra introduktion av nya växtskadegörare speciellt med hänsyn till klimatförändringarna. Skogsindustrierna anser att det bör skapas ett nationellt skogsskadecenter där staten, akademin och näringen tillsammans kan hitta lösningar och metoder för att begränsa och hindra skador. Inte bara när det gäller insektsangrepp, utan även hur vi hanterar bränder, stormar, viltfrågor och sjukdomar som följer i klimatförändringens spår.