Sågade trävaror för broar, flerfamiljshus och inredning

Mer än hälften av timret från de svenska skogarna går till sågverken för att bearbetas till olika slags virke och förädlade produkter som till exempel limträ.

Byggvirke till hus, hallar och träbroar

Byggvirke är oftast tillverkat av gran och används till väggar, golv, bjälklag och tak i hus, offentliga byggnader, sporthallar, träbroar med mera. Ska träet ingå i en bärande konstruktion, som till exempel takstolar, bjälklag och väggar används konstruktionsvirke som är indelat efter hållbarhetskriterier. För större dimensioner används ofta limträ. Det består vanligtvis av 45 mm tjocka lameller som limmas samman till stora konstruktionselement.

 

I Morö Backe skola har trä fått en viktig roll för konstruktion och gestaltning. Skolan ligger i Skellefteå, en kommun med en trädbyggnadsstrategi. För att bland annat minska koldioxidutsläpp så ska trä ska användas till största möjliga mån i kommunens byggprojekt.

Snickerivirke för möbler inredning och golv

Snickerivirke används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor, inredningar och golv. Till snickerivirke används vanligen furu, dels på grund av dess goda möjlighet att bearbetas till god ytkvalitet, dels på grund av kärnvirkets beständighet i väderutsatta delar ovan mark. 

 

Råå förskola i Helsingborg representerar god svensk arkitektur i trä och speglar och utvecklar tiden vi lever i. Därför vann förskolan Träpriset 2016. Hos Svenskt Trä kan du få mer inspiration.