Kan trä bidra till att vi läker snabbare?

Foto: Erik Cronberg

På Skellefteå lasarett bedrivs forskning gällande träs inverkan på vårt välmående. Forskare mäter ämnen i luften för att se om trä kan påskynda tillfrisknandet hos patienter. 

Bror Sundqvist är verksamhetsledare inom träteknik på Institutionen för teknikvetenskap och matematik och Olena Myronycheva är mikrobiolog på Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Tillsammans ingår de i det team som undersöker om patienters tillfrisknande påverkas positivt om de vistas i rum,  inredda i trä. På Skellefteå lasaretts ortopediska avdelning har man därför inrett ett patientrum med träpaneler och skåpluckor av massiv furu.

– Vi mäter mående, såsom upplevd oro, smärta och trötthet, hos patienterna som vistas bland trämaterial och jämför det med patienterna som vistas i traditionella patientrum, säger Bror Sundqvist. 

Tidigare studier har pekat på att stressnivån sjunker och att koncentration och inlärningsförmåga ökar. Pilotprojektet på Skellefteå lasarett inleddes 2021, efter att en norsk studie vid Trondheims lasarett visade att patienter som vistas bland trä inte bara mådde bättre, utan möjligtvis också tillfrisknade snabbare.

– Resultaten från den norska studien väckte vår nyfikenhet och vi ville därför gå ett steg längre för att undersöka sambandet mellan trä och tillfrisknande, säger Bror Sundqvist. 

– Förutom att trä ofta upplevs positivt visuellt, förväntar vi oss också att träets förmåga att jämna ut temperatur och luftfuktighet ger en bättre inomhusmiljö. Om det visar sig att trä i inredningen kan påskynda patienternas tillfrisknande, och fler skulle välja det som material i vårdmiljöer, skulle det på sikt kunna innebära stora besparingar för regionerna eftersom människor tillbringar kortare tid på sjukhus. 

I det multidisciplinära projektet samverkar experter inom medicin, luftklimat och mikrober samt arkitekter, formgivare och producenter av träprodukter. Mikrobmätningar på bakterier och mögel görs på utvalda ytor samt i luften. Forskargruppen gör också mätningar för att undersöka temperatur och luftfuktighet. 

– Trä utsöndrar ämnen som en del av det naturliga självförsvaret. I labbet kartlägger vi hur luftkvalitén och mikrobhalten påverkar människors psykiska och fysiska välmående, berättar Olena Myronycheva.

Studien görs av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och region Västerbotten i samarbete med Svenskt Trä, Skellefteå Snickericentral och TM arkitekter.

I filmen här får du möta Olena och Bror som berättar mer om projektet.