Skogsindustrin i världen

Att tillhöra en av världens största exportörer av skogsbaserade produkter är inte nödvändigtvis samma sak som att vara en av världens största producenter. Vissa länder producerar främst för inhemsk konsumtion medan Sverige tillhör de länder som exporterar merparten av sin massa, papper och sågade trävaror.

Världens ledande exportörer

Kanada innehar en ohotad första plats på listan över världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror. Därefter är det betydligt jämnare. Vilket land som har placering 2-6 varierar från år till år. År 2019 var Sverige är världens femte störste exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror.

Produktion och export av papper

Pappret konsumeras i hög utsträckning i det land det produceras i. Kanada, Sverige och Finland, men även Tyskland, utgör undantagen med en hög exportandel.

Produktion och export av massa

Av världsproduktionen av massa konsumeras en stor del i det egna landet vilket kan förklaras med att massan går direkt vidare till de egna pappersbruken. 

Världens massa- och pappersproduktion samt förbrukning av returpapper

Sedan 1975 har pappersproduktionen ökat konstant i världen. Massaproduktionen ligger däremot relativt stabilt. Det senare kan förklaras genom den ökande användningen av returpapper i pappersproduktionen.

Världens produktion av sågade barrträvaror

Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt. 

Produktion av sågade trävaror, världens största producentländer

Även om de fyra största producenterna av sågade barrträvaror återfinns utanför Europa - med USA i spetsen - producerade länderna inom EU tillsammans en icke-blygsam andel.

Världens största exportländer av sågade trävaror

Sverige är en dominerande aktör på den globala trävarumarknaden. Bland världens största exportörer av sågade trävaror placerar sig Sverige på en tredje plats efter Kanada och Ryssland. Av Kanadas export går det mesta till USA.