Skogsindustrin i världen

Efter Kanada är Sverige världens största skogsindustrination om vi ser till exportandel. Produktionsmässigt finns det dock ytterligare några länder som är större än Sverige.

Pappersproduktion i världen per region

Nästan hälften av världens papper produceras i Asien. År 2017 tillverkades här 198 miljoner ton papper. Under samma tid tillverkade Europa 109 miljoner ton och Nordamerika 82 miljoner ton papper. Förpackningsmaterial tillverkades i volymerna 230 miljoner ton och grafiskt papper i 120 miljoner ton.

Massaproduktion i världen per kvalitet

USA och Kanada står för 35 procent av världens massaproduktion, med Europa som god två på 25 procent. I ton räknat producerade Nordamerika 64 miljoner, Europa 47 miljoner och Asien 40 miljoner. Av de 184 miljoner ton massa som producerades 2017 utgjorde kemisk massa 77 procent.

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror

Enligt siffror från 2017 är Sverige världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror. Vi är en stor skogsnation med en effektiv produktion. Samtidigt har vi en förhållandevis liten befolkning, vilket gör att den internationella marknaden är viktig för de svenska företagen. Tittar vi enbart på massa är Sverige nummer sex i världen. Här toppar Brasilien, Kanada och USA listan. Inom papper är Sverige nummer fyra, efter Tyskland, USA och Finland. Inom sågade trävaror innehar vi en tredjeplats efter Kanada och Ryssland.

Produktion och export av papper

Även pappret konsumeras i hög utsträckning i det land det produceras i. Kanada men framför allt Sverige och Finland utgör undantagen med en hög exportandel.

Produktion och export av massa

Av världsproduktionen av massa konsumeras en stor del i det egna landet vilket kan förklaras med att massan går direkt vidare till de egna pappersbruken. Sverige har en jämförelsevis hög exportandel.

Massa- och pappersproduktion samt förbrukning av returpapper i världen

Sedan 1975 har pappersproduktionen ökat konstant i världen. Massaproduktionen ligger däremot relativt stabilt. Det senare kan förklaras genom den ökande användningen av returpapper i pappersproduktionen.

Den globala produktionen av sågade barrträvaror 

Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt. 
 

Världens största producenter av sågade trävaror

Även om de fyra största producenterna av sågade barrträvaror återfinns utanför Europa - med USA i spetsen - producerades 111 miljoner kubikmeter av världens totala trävaruproduktion på 350 miljoner kubikmeter i Europa, Ryssland ej medräknat.

Världens största exportländer av sågade trävaror

Sverige är en dominerande aktör på den globala trävarumarknaden. Bland världens största exportörer av sågade trävaror placerar sig Sverige på en tredje plats efter Kanada och Ryssland. Av Kanadas export är det mesta gränshandel med USA.