Sveriges första klimatneutrala småhus

Foto: Erik Cronberg

På Furustigen i Borlänge ligger VillaZero – Sveriges första klimatneutrala småhus. Huset, som i huvudsak är byggt av trä, har utmanat byggbranschen att bygga både mer klimatsmart och mer jämställt.

VillaZero är ett samverkansprojekt mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna med stöd från Region Dalarna. Syftet var att utforska möjligheterna med att bygga i trä och lära sig mer om hur man kan bygga för en hållbar framtid. I slutet av april stod bygget äntligen klart och nycklarna lämnades över till Gunnar Jönsson, den allra första hyresgästen som också är vd för Fiskarhedenvillan.

– Jag bor i det här huset sedan några månader och det är en fantastisk upplevelse, säger Gunnar. 

– Bara lukten av allt trä gör ju att man blir glad bara av att öppna dörren.

Trä i grunden, taket och väggarna  

För att uppfylla målet om ett koldioxidneutralt hus har VillaZero certifierats enligt NollCO2 och ingår som pilotprojekt hos Sweden Green Building Council för NollCO2 mot småhus. För att minska klimatpåverkan har man använt trä i grunden, taket och väggarna på olika sätt. 

– Att bygga ett koldioxidneutralt hus betyder ju inte att vi inte påverkar miljön överhuvudtaget, men vi bygger med material som påverkar så lite som möjligt, säger Gabriella Hagman, vd för Mondo Arkitekter. 

För att räknas som ett klimatneutralt hus enligt NollCO2-certifieringen krävs att huset betalar av sin koldioxidskuld inom 50 år, men enligt beräkningarna kommer VillaZero kunna räknas som neutralt redan inom tio år. Detta görs bland annat genom att sätta solceller på taket.

– Vi kommer inte ifrån att vi ibland måste bygga nytt, men vi kan göra det hållbart, exempelvis genom att bygga mer i trä. Det är så vi behöver tänka i framtiden, att vi låter materialet styra hur vi bygger hus, säger Gabriella.

– I Sverige sitter vi på en guldgruva i form av skogen, men vi behöver säkra att råvaran finns även i framtiden, fortsätter hon.

Ett bygglag med endast kvinnor

Det är inte bara klimatnyttan som har stått i fokus, utan minst lika viktigt  var det sociala hållbarhetsarbetet för att bidra till en mer jämställd byggbransch. Detta resulterade i ett bygglag som helt och hållet bestod av kvinnliga hantverkare.

– Vi ville utmana byggbranschen genom att inte bara bygga mer klimatsmart, utan även mer jämställt, så tillsammans med vår entreprenör Byggpartner Dalarna satte vi ihop ett helt kvinnligt bygglag, säger Gabriella. 

Se mer om hur VillaZero vill utmana byggbranschen att bygga mer hållbart och jämställt i filmen.

Sweden Green Building Council och NollCo2

Sweden Green Building Council är Sveriges största hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad. Deras certifiering NollCo2 ges till byggnader med nettonoll klimatpåverkan, vilket betyder att byggnadens klimatpåverkan under sin livstid redovisas och balanseras med klimatåtgärder. 

Pilotprojekt för att NollCo2-certifiera småhus

VillaZero blir det första småhuset att certifieras och är ett pilotprojekt för andra småhus.

Minimerar klimatpåverkan genom material och konstruktion

För att minimera klimatpåverkan är VillaZero byggt av trä och väggarna är extra tjocka för att minska uppvärmningsbehovet. 

Tvättar smutsig el

VillaZero balanserar sin klimatpåverkan genom solceller på taket. All överskottsel från solcellerna förs ut på elnätet, vilket kan ersätta elen som produceras av exempelvis kol och olja.