Debatt

Debatt: Konjunkturinstitutets igelkottmönster långt ifrån verkligheten

Konjunkturinstitutet (KI) publicerade idag sina uppdaterade prognoser för global och svensk ekonomisk utveckling.

Stam mot krona

Debatt: Skogsindustrin en nyckelspelare i nytt klimatavtal

DI Ledare: "Klimatavtalet blev överraskande skarpt för näringslivet och till en del särskilt för det svenska. Politikerna lägger ett stort ansvar...

Stam mot krona

Debatt: Klimatförändringarna är en rättvisefråga

"DN debatt: En grön omställning är nödvändig och kan, med rätt styrmedel, gå fort. Arbetstagarna har mycket att vinna – men trygghetssystemen...

Stam mot krona

Debatt: De gröna näringarna – en del av lösningen!

Det är glädjande att jord- och skogsbrukets tillväxtpotential uppmärksammas av regeringen och att det finns en insikt om möjligheter för fler...

Stam mot krona

Debatt: Replik till Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna

Skogsindustrierna välkomnar att Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna – i en artikel på Brännpunkt den 16 april – tydligt tar ställning för...

Stam mot krona

Debatt: Kräver tyngre transporter

Vi är överens om att det är viktigt att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det handlar om vår framtid; välfärden, jobben och tillväxten.En väg...

Stam mot krona

Debatt: Skogen är grunden för ny bioekonomi

I SvD Brännpunkt publicerades idag en replik om skogen som grund för ny bioekonomi. Stig-Olof Holm, Skydda Skogen, pekar på vårt behov av att...

Stam mot krona

Debatt: Skatt hotar träindustrin

I en debattartikel som publicerades i Länstidningen i Östersund kommenterar Karolina Boholm, Skogsindustrierna och Magnus Svensson, SCA Logistics...

Stam mot krona

Debatt: Hundratals jobb står på spel i glesbygden

SvD Opinion 6 februari 2014: Socialdemokraterna har lagt fram ett skatteförslag om att beskatta träskyddsmedlet kreosot, vilket skulle leda till...

Stam mot krona

Debatt: Älgen - inte skogsbruket - hotar blandskogen

Replik på SvD Opinion: Stig-Olof Holm, Skydda skogen, skriver på Brännpunkt 19/1 om skogsbruket. Vi är kanske inte överens om vare sig den verklighets-...

Föregående 3 4 5 6 7