Fossilfritt hela vägen

Foto: SCA

Tillsammans med Scania har skogsbolaget SCA tagit fram världens första eltimmerbil. Utanför Piteå har sågverket Stenvalls Trä flyttat över sina långa transporter till järnväg. De båda företagen har samma mål – att minska sina utsläpp.

Den svenska skogsnäringen är en av Sveriges största transportköpare. När det gäller export, är sjöfart det dominerande transportslaget, men inrikes är det ofta lastbil eller järnväg som gäller. Att gå över till fossilfria transporter, eller till och med transporter utan några utsläpp alls, är ett viktigt steg på vägen för att driva på för en mer hållbar utveckling och ett mål i den framtidsagenda som skogsindustrin nyligen presenterade. Och det är just därför som världens första eltimmerbil, som just nu rullar på skogsvägarna utanför Umeå, är så viktig:

– Vår industri har kommit långt mot fossilfrihet och i och med detta samarbete tar vi ett steg mot mer hållbara lösningar även för de tunga lastbilstransporterna, säger Susanne Rutqvist som är produktchef och klimatansvarig på SCA.

Eltimmerbil i skog
– Skogsindustrin ställer de absolut tuffaste kraven på fordon och laddningslösningar. Där måste lastbilarna fungera i kyla, med tunga laster och köras utmanande miljöer, säger Tobias Ejderhamn, Scania. Foto: SCA

Eltimmerbilen går i skytteltrafik mellan SCA:s terminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk utanför Umeå, en sträcka på totalt tre mil tur och retur. Den behöver laddas två gånger per dag och beräkningar visar att den kommer minska SCA:s koldioxidutsläpp med cirka 55 ton per år.

Timmerbilen har även prövats för transporter i skogen, vilket ställer ännu högre krav bilens förmåga, och även här har testerna gått väldigt bra. Så var ligger då utmaningarna? 

– Laddinfrastrukturen och elproduktionen! Här behöver politikerna ta sitt ansvar och bygga ut kapaciteten i nätet så att vi i Sverige kan nå våra klimatmål, säger Susanne Rutqvist.

Tuffaste kraven

Hon får medhåll av Tobias Ejderhamn, försäljningschef för eTruck Solutions på Scania:

–Laddning och förbrukning måste optimeras. Batterier både kostar och väger mycket. Det betyder att lastbilschassit måste anpassas efter bilens tänkta användning så att ingen laddning sker i onödan och ingen extravikt i form av onödiga batterier ökar energiförbrukningen.

Eftersom laddningen tar tid gäller det att passa på när fordonen ändå står stilla. Därför har SCA byggt en egen laddstation vid pappersbruket i Obbola.

– Att få utveckla lastbilar tillsammans med SCA är mycket lärorikt för oss. Skogsindustrin ställer de absolut tuffaste kraven på fordon och laddningslösningar. Där måste lastbilarna fungera i kyla, med tunga laster och köras utmanande miljöer, säger Tobias Ejderhamn.

Räls hela vägen

Drygt 20 mil norrut pågår en helt annan satsning. Det familjeägda sågverket Stenvalls Trä har totalt cirka 250 anställda vid sina fyra produktionsanläggningar i Norrbotten och tidigare lastades de sågade trävarorna först på lastbil för att sedan lasta om till containers nere i Piteå hamn, och fraktas med fartyg vidare ut i världen.

– Men i samband med pandemin fick vi problem då containertrafiken till och från Piteå stannade av. Först skickade vi godset med lastbilar ner till Göteborgs hamn men det var inte hållbart, varken ekonomiskt eller miljömässigt, så vi var tvungna att tänka om, säger Roger Bergman, marknadschef på Stenvalls Trä AB.

Roger Bergman, marknadschef på Stenvalls Trä AB, på terminalen. Foto: Stenvalls Trä

Lösningen blev att man rustade upp de gamla järnvägspåren som redan fanns på plats vid ett av Stenvalls sågverk på Lövholmen i centrala Piteå, och byggde en egen containerterminal. Därifrån transporteras numera de egna contairarna med tåg hela vägen till Göteborg.

– Tågtrafiken kan prismässigt konkurrera med lastbilstrafiken. Tack vare vår investering, runt 12 miljoner kronor, har vi vunnit en konstant funktion som vi kan lita på, billigare transporter och miljöbesparingar på 83-87 procent om man jämför med båttrafiken från Piteå. Det kändes lite som om vi hade hittat den heliga graalen, säger Roger Bergman med ett leende.

Men finns det några utmaningar med att frakta via järnväg?
– Utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet går för långsamt. Norrbottniabanan beräknas vara klar först 2030. Med tanke på de stora industrisatsningarna i Norrland kommer det bli trångt på järnvägen. Här måste alla hjälpa till, vi inom skogsindustrin, gruvindustrin och våra politiker så att vi klarar övergången till fossilfria transporter, säger Roger Bergman.

Löfte för en mer hållbar utveckling

I Skogsindustrins Framtidsagenda har skogsindustrin formulerat tre löften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald som ska infrias 2040. Som Sveriges största transportköpare vill skogsindustrin vara en aktiv och pådrivande aktör för en övergång till fossilfria transporter, och målet är att skogsindustrin inte ska ha några fossila utsläpp år 2040. Det kan bli verklighet med bland annat stöd av förnybara drivmedel, elektrifierade fordon och fler transporter på järnväg.

Läs mer om Skogsindustrins Framtidsagenda här