Papper och kartong till böcker, förpackningar och tidningar

Av den massa som produceras i Sverige används 70 % av integrerade massa- och pappersbruk som pumpar massan direkt vidare till sin egen produktion av papper och kartong. Idag tillverkas mer kartong än papper i Sverige; 60 % jämfört med 40 %.

Det papper som produceras i Sverige kan delas in i grafiskt papper, kartong och mjukpapper. Grafiskt papper delas in i tidningspapper och skriv- och tryckpapper. Tidningspapper görs till stor del av returfiber och används till dags- och kvällstidningar. Skriv- och tryckpapper, görs av färskfiber och kan både vara bestruket och obestruket. Bestruket papper har belagts med fyllnadsmedel för att förbättra papperets tryckegenskaper. Vanliga fyllnadsmedel är pigment i form av lera eller kalk.

 

Matförpackningar i kartong är tillverkade av den förnybara råvaran trä med tillverkningsprocesser som är till 95 procent fossilfria. 

Tillverkas av nya fibrer och returfibrer

För att tillverka papper och kartong blandas vanligen olika sorters pappersmassor med varandra för att få fram olika egenskaper i produkten. Till största delen används nyfiber i den svenska produktionen på grund av att det mesta av produkterna går på export och återvinns i andra länder. Cirka 15 % av den totala fiberförbrukningen vid papperstillverkning i Sverige utgörs av returfiber.

 

Kartong är ett klimatsmart val på många sätt. Idag så återvinns ca 80 procent av alla pappersförpackningar i EU och det är bra för, pappersfiber kan återanvändas upp till 7 gånger innan det slits ut. Läs mer om hur kartong är ett klimatsmart förpackningsmaterial

Skillnaden mellan papper och kartong

Steget från papper till kartong är inte stort. Det finns inga riktigt klara definitioner av hur kartongpapper skiljer sig från vanligt papper. Men det finns två kriterier som gäller i de flesta fall:

  • ytvikten är oftast högre än 150 g/m2
  • de flesta kartongprodukter är sammansatta av olika skikt

Kartong delas in i tre huvudgrupper:

  • kartong
  • förpackningspapper
  • specialkartong

Mekanisk och keramisk fibrer

Två typer av fibrer används i kartong: kemiskt och mekaniskt behandlade fibrer. Mekaniska fibrer är korta och ger en kartong som är styv och har hög bulk. Med bulk menas att kartongen innehåller mycket luft och alltså inte är så fibertät. Kemiska fibrer är långa och flexibla och ger en kartong som är stark och kompakt.