Säkra produkter

Foto: Emil Nordin

Produktsäkerhet är en grundläggande del av företagens och branschens arbete med hållbar utveckling. Utgångspunkten är att skogsindustrins produkter ska vara säkra att använda.

Internationella och svenska regler om kemikalier, säkerhet och hygien utgör basen för arbetet. Flera företag har certifierade hygiensystem och inom branschen sker ett värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor.  

Höga krav på hygienprodukter   

Mjukpapper och andra hygienprodukter bidrar till att förbättra livskvaliteten för miljontals människor. För denna produktgrupp ställs extra höga hälso- och säkerhetskrav. Produktsäkerhetsrutinerna omfattar bland annat råvarukontroller enligt internationella säkerhetsstandarder. Eftersom hygienprodukter kommer i direktkontakt med huden görs omfattande tester så att de inte är giftiga, allergiframkallande eller orsakar hudirritationer.  

Säkra livsmedelsförpackningar  

Även för papper och kartong, som kommer i kontakt med livsmedel, ställs särskilda krav. Inom den europeiska massa- och pappersindustrin samordnas forskningsprojekt och andra initiativ kring detta. Vägledningar kompletterade med tester, standarder och kunskap från forskningsprojekt har till exempel utarbetats i takt med att ny kunskap kommit fram. Skogsindustrierna vill gärna se en gemensam EU-lagstiftning inom området, precis som redan finns för livsmedelsförpackningar i plast.  

Standarder för träprodukter  

För träprodukter handlar produktsäkerheten om hållfasthet, säkra konstruktioner och brandsäkerhet. Det finns ett stort antal standarder för såväl material, testmetoder och produkter som för hela konstruktioner. Idag vet man att massiva trästommar har ett förutsägbart och säkert beteende i brand då de bara brinner på ytan och behåller sin bärkraft under lång tid. Vill man använda synligt trä i ytskikt inne och ute finns det begränsningar men också lösningar som tekniskt fördröjer antändningstiden, till exempel brandskyddat trä och boendesprinklers.

Läs mer på Svenskt Träs hemsida.