Därför är kartong ett klimatsmart val

Kartong är ett klimatklokt val på många sätt. Idag återvinns ca 80 procent av alla pappersförpackningar i EU och det är bra för pappersfiber kan återanvändas flera gånger innan de slits ut.

Det finns många anledningar till att kartong är ett klimatsmart val:

 • Bromsar klimatförändringar
  SCA har nyligen räknat ut att deras totala klimatnytta är åtta miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp per år. Det är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och allt inrikesflyg i Sverige. Växande träd binder nämligen massor av koldioxid som fortsätter lagras i produkter som exempelvis kartong. Biobaserade produkter gör oss dessutom mindre beroende av produkter gjorda av olja.
 • Hög innovationsgrad
  Kartong är ett material som det läggs mycket forskningsresurser på. Bara Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2009 anslagit 850 miljoner kronor till Wallenberg Wood Science Center. Vad väntar runt hörnet? Jo, aktiva och intelligenta förpackningar som motverkar matsvinn och en pappersflaska som klarar kolsyrad dryck!
 • Stannar inte kvar i naturen
  En pappkartong bryts ner på två månader i naturen. Allra helst ska förpackningar återvinnas, men vi vet alla att många förpackningar hamnar i natur och hav – inte minst i andra delar av världen.
 • Fungerande återvinning
  I EU materialåtervinns cirka 80 procent av alla pappersförpackningar. Var tredje (!) pappersförpackning i butiken är tillverkad av återvunnet papper. En pappersfiber kan cirkuleras upp flera gånger innan den slits ut.
 • Förnybar råvara
  I dag har vi mer än dubbelt så mycket skog i Sverige som för hundra år sedan. Skog är en förnybar råvara och vid ett aktivt och hållbart skogsbruk planteras minst två träd för varje träd som skördas.
 • Smarta transporter
  Förpackningar i kartong har ofta en form som gör dem smarta att transportera. De kan packas tajt, är robusta, men har samtidigt en låg vikt.