Textil från skogsråvara

Tyget från skogen

En hållbar textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil.

Textil från massa är en växande marknadstrend i takt med att dagens produktionsmetoder av textil ifrågasätts. Ett antal stora klädföretag har ambitionen att ställa om sin produktion i mer hållbar riktning och det finns en stor vilja att satsa på textilier från skogsråvara. Det är redan idag möjligt att tillverka textilmassa och kapaciteten utökas stadigt. Ett antal producenter har gjort speciella satsningar på kläder gjorda från textilmassa.

Området omfattas av alla typer av textiler, för privatkonsumtion men även för industriella- och offentliga behov. Cellulosabaserade textilfibrer blir en viktig komponent för att nå en cirkulär ekonomi och på sikt är ambitionen att dessa ska ersätta fossilbaserade syntetiska textilfibrer. Fibrer från skog är ett hållbart alternativ.

  • En klänning av papper

Den svenska skogen kan förädlas till närodlad och biobaserad textil. Genom att utnyttja befintlig kompetens i den svenska basindustrin och genom att skapa nya synergier så har man lyckats gå hela vägen från skogsråvara till en klänning av papper. Läs mer här.