Höga hus av trä

Resurseffektivt och cirkulärt

Att bygga höga hus i trä på en industriell skala öppnar upp helt nya möjligheter att bygga mer resurseffektivt och cirkulärt.

Sundbyberg är en av de platser som man satsar på att bygga höga hus i trä. En utav projektets styrkor är att även stommen är av trä. Att bygga höga hus i trä på en industriell skala öppnar upp helt nya möjligheter till att bygga mer resurseffektivt och cirkulärt. Åttavåningshuset i massivträ binder cirka 1600 ton koldioxid. Det är även så att byggtiden halveras jämfört med ett flerbostadshus byggt av fossila material.

Ytterligare en fördel med hus i trä att det ger en betydligt lättare konstruktion, vilket innebär att markarbeten och ingrepp i närmiljön blir mindre omfattande. Trä är förnybart, ett hus med den mängd av skogsråvara som krävs för ett hus i åtta våningar odlas på cirka en minut. Att bättre utnyttja ett förnybart material som trä, även i högre hus, öppnar upp nya sätt att tackla framtidens bostadsutmaningar.