Nya förpackningar och material

Foto: Kerstin Jonsson

Att ersätta fossila material och produkter med förnybara och återvinningsbara är nyckeln till en hållbar utveckling. För att få fram rätt egenskaper behövs forskning om hur de biobaserade materialen och produkterna kan göras starkare, säkrare och mer formbara.

I takt med att handeln världen över ökar krävs effektiva, hållbara och smarta förpackningar. Förpackningsmarknaden är under ständig tillväxt. Fiberbaserade förpackningar utvecklas i allt fler applikationer för att ersätta fossilbaserade plaster. Utvecklingen går mot mer biobaserat, lättare förpackningar och bättre resursutnyttjande utan att tappa funktion som kan leda till matsvinn. Dessutom pågår en utveckling mot att bygga in mer information i förpackningar där det finns ett värde. Vilka temperaturer har varan utsatts för och huruvida en läkemedelsförpackning öppnats under transport är exempel som kan säkerställas av smarta lösningar som byggs in i förpackningar.

Det globala behovet av textilfibrer har ökat snabbt, och innebär en stor samhällsutmaning. Textilier baserade på cellulosa har stor potential både för tekniska textilier samt inom mode och design. Efterfrågan på gröna och hållbara textilfibrer ökar och gör textil från vedfiber intressant och används exempelvis i viskos och lyocell. Cirkulära återvinningssystem, som vi idag har för förpackningar och papper, utvecklas även för andra produkter, inte minst för textil.

Biokompositer, där flera material, varav minst ett är biobaserat, sätts samman är ett ytterligare område som är under stark utveckling.

Vilken forskning behövs?

En förutsättning för nästa generations biobaserade förpackningar är grundläggande forskning kring förståelsen av cellulosa. Utveckling av förpackningsmaterial och förpackningslösningar som är helt biobaserade och nedbrytbara får allt större betydelse.

För att producera en helt biobaserad förpackning behöver vi mer forskning om biobaserade barriärer så att materialen kan stå emot väta, fritt formbara fiberbaserade material samt förpackningar och material med nya inbyggda och smarta funktioner.

Inom textilområdet behövs forskning om separation av olika komponenter i råvaran, löslighet av cellulosa och utveckling av nya hållbara textilfiberprocesser och återvinning.

För utvecklingen av biokompositer behövs forskning kring hur dessa material kan optimeras för tillverkning i stora volymer och kring produktionsprocesser och formning.

I Skogsnäringens forskningsagenda kan du läsa mer om skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov.

Viktiga forskningssatsningar

Inom forskningsplattformen Treesearch samlas forskare som arbetar med kemikalier och nya material från skogen. Exempelvis sker forskning kring nanocellulosa, hemicellulosa och lignin.

Wallenberg Wood Science Center möjliggör viktig grundforskning om nya material från skogen.

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation startar under hösten 2021 en större satsning riktad mot biobaserad textil.

Södra har lanserat konceptet OnceMore där de kan återvinna textilfibrer i en ny massa.

Billerud har utvecklat en pappersbaserad flaska i samverkan med bland andra Paboco.

Stora Enso har lanserat det träfiberbaserade biokompositmaterialet DuraSense.