Återvinning och cirkulär ekonomi

Insamling och återvinning av papper och avfall inom skogsindustrin är hög. Branschen har ett väl fungerande cirkulärt flöde.

Konsumtion och materialåtervinning av papper

Förpackningar och tidningar ingår i producentansvaret, dvs det är producenternas ansvar att samla in och återvinna produkterna. Av de förpackningar som används i Sverige samlas 73 % in och återvinns. Av konsumerat tidningspapper samlas 91 % in och återvinns. Kontorspapper ingår inte i producentansvaret. Här är siffran för insamling och återvinning 56%.

Returpapper i Sverige

 

Returpapper används i hög utsträckning i tillverkningen av tidningspapper och toalett- och hushållspapper. 2013 lades en stor del av produktionen av tidningspapper ner i Sverige. Det är förklaringen till att förbrukningen av returpapper har minskat i Sverige de senaste åren. Det minskade tidningsläsandet gör även att insamlingen av papper minskar i absoluta tal.

Återvinning av avfall vid massa- och pappersbruken

Mer än 95 % av det avfall som genereras i tillverkningsprocessen vid massa- och pappersbruken tas tillvara. Det återvinns som material för andra produkter eller som energi.