Återvinning och cirkulär ekonomi

Insamling och återvinning av papper och avfall inom skogsindustrin är hög. Branschen har ett väl fungerande cirkulärt flöde.

Konsumtion och materialåtervinning av papper

Förpackningar och tidningar ingår i producentansvaret, dvs det är producenternas ansvar att samla in och återvinna produkterna. Av de förpackningar som används i Sverige samlas 75 % in och återvinns. Av konsumerat tidningspapper samlas 92 % in och återvinns. 

Returpapper i Sverige

Returpapper används i hög utsträckning i tillverkningen av tidningspapper och toalett- och hushållspapper. 2013 lades en stor del av produktionen av tidningspapper ner i Sverige. Det är förklaringen till att förbrukningen av returpapper har minskat i Sverige de senaste åren. Det minskade tidningsläsandet gör även att insamlingen av papper minskar i absoluta tal.