Återvinning och återanvändning

En del av det cirkulära kretsloppet

Foto: Emil Nordin

Återvinning är en självklar del av en produkts kretslopp, både för skogsindustrin och för många som bor i Sverige. Vi är generellt duktiga på att återvinna.

Varje år samlas cirka 650 000 ton förpackningar på återvinningsstationer över hela landet. Det motsvarar att fylla Globen, från golv till tak, 28 gånger. Återvinning handlar om att ta vara på jordens resurser och att hantera material på ett ansvarsfullt sätt, men valet av materialet är precis lika viktigt som att återvinna.  

Återvinning och återanvändning  

Cirkularitet ingår i biobaserade produkters DNA. Visste du att en pappersfiber exempelvis kan återanvändas upp till 25 gånger? Och därefter kan restprodukterna bli biodrivmedel. Det fantastiska med skogsråvaran är att den är både förnyelsebar och cirkulär.  

Hur tar vi hand om det som återvinns?  

Sverige har lagstadgat producentansvar för förpackningar, det vill säga de som säljer förpackningar tillverkade av skogsråvara ansvarar för att den även samlas in och återvinns. Av det som konsumeras i Sverige återvinns 80% av pappersförpackningarna, 95% av tidningarna och 77% av grafiskt papper. 

Idag finns det insamlingssystem för de flesta förpackningar, men det finns fortfarande vissa material där man inte har nått lika långt, så som textil. Varje år tillverkas 150 miljarder plagg och nästan alla hamnar till slut på soptippen eller bränns upp. Men ett flertal svenska skogsindustriföretag har dragit igång utvecklingen av återvinning av kläder och annan textil.

Läs mer hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Återvinning – ett delat ansvar 

Många aktörer påverkar och bidrar till återvinningen. Kretsloppen ser lite olika ut för de olika produkterna och många aktörer är inblandade och bidrar till att skogsindustrins produkter kan återvinnas. Låt oss ta pappersförpackningar som exempel.

Designa för återvinning 

Produkter ska designas så att de kan återvinnas. Det handlar självklart om att de ska vara tillverkade i ett material med en fungerande återvinningsprocess men också om de färger, etiketter som adderas. Just nu forskas det mycket inom det här området, och du kan läsa mer om det här på BioInnovations hemsida.

Både färsk- och återvunnen fiber behövs  

Trots att träfibern kan återanvändas omkring 25 gånger så behöver kretsloppet med jämna mellanrum fyllas på med färsk råvara från skogen. I dag används ungefär lika delar färsk respektive återvunnen fiber av skogsindustrin i Europa. Vilken produkt som ska tillverkas har stor betydelse för om färskfiber eller returfiber kan användas. Till exempel kan färskfibrer vara mer lämplig till vissa livsmedelsförpackningar. Men det betyder inte att skog skördas för att bli mjölkpaket.När ett träd avverkas tas hela trädet tillvara:

  • Den kraftigaste delen av stammen blir virke till hus och möbler.  
  • Den tunnare delen blir till massa för tillverkning av papper, kartong och textil.  
  • Trädens toppar och grenar, samt restströmmar från skogsindustrin, går till produkter som bioenergi, biodrivmedel och andra kemikalier. 

Av svensk produktion går majoriteten på export och i dagsläget är EU:s inre marknad störst, men svensk skogsindustri har förmånen att ha kunder i världens alla hörn. I Norden så har Sverige och Finland mycket skog, och har därför naturligt en större andel färskfiber som exporteras till länder som själva inte har lika mycket skog. De länderna har i sin tur möjlighet att använda dem som returfiber.  

Läs mer om träfiberns internationella kretslopp här.

Läs mer om förpackningens cirkulära kretslopp.