Varför är det svårare att återvinna mjölk­paket än pizzakartonger?

Hej Arvid Sundblad, vd på pappersbruket Fiskeby Board som återvinner insamlad kartong. Varför är det svårare att återvinna mjölkpaket än pizzakartonger?

– Ska mjölken hållas färsk krävs en barriär mellan vätskan och kartongen. Den består ofta av plast och/eller aluminium och eftersom den sitter fast i kartongen är det svårt att separera den i återvinningsprocessen. Det gör att massan blir oren.

Hur har ni på Fiskeby Board hanterat det här?

– Vi har investerat i en 40 meter lång trumma där materialet blandas med vatten vilket gör att vi kan separera plasten från pappersfibern. Tyvärr är sådan utrustning dyr och eftersom branschen har små marginaler är det få anläggningar som har råd med det.

Vad är fördelarna med att ni kan återvinna så kallad vätskekartong?

– Dels att fler förpackningar kan återvinnas, dels att den pappersmassa som vi tillverkar blir väldigt stark eftersom vätskekartong består av färsk fiber.