Förpackningar

Allt fler företag väljer att byta ut den oljebaserade plasten i sina förpackningar mot cellulosabaserade material. Det betyder att mer kol kan stanna i marken och att förpackningarna i mycket större utsträckning kan återvinnas. Smarta förpackningar minskar också risken för matsvinn.