Fantastiska fördelar med biobaserade förpackningar

En förpackning har många viktiga funktioner med koppling till bland annat hygien, hälsa, klimat och resurseffektivitet. Men förpackningar kommer i mängder av material och genom att välja biobaserade kan vi göra stor skillnad. Välj inte bort – välj rätt!

 • Minskar matsvinn
  Runt 88 miljoner ton mat slängs varje år i EU – det är ett enormt resursslöseri. Tänk dig arbetet, energin, vattnet och transporterna som används för att ta fram mat som aldrig äts upp. Förpackningar ser till att maten håller sig färsk och fräsch längre.

 • Maten kommer fram
  I västvärlden sker mycket av svinnet i hemmet när vi slänger mat. I fattigare delar av världen sker svinnet när det är på väg från producenten till konsumenten. Förpackningar är nödvändiga för att maten ska klara långa transporter.

 • Liten del av energiåtgången
  9 av 10 konsumenter tror att förpackningen är sämre för klimatet än matsvinnet. Men enligt forskaren Helén Williams står förpackningar för cirka 5 procent av klimatpåverkan medan maten står för 95 procent.

 • Bär viktig information
  Förpackningen är bärare av viktig information om produkten, alltifrån vad den innehåller och hur den är producerad till hur den ska konsumeras och hur förpackningen ska återvinnas

 • Rätt mängd efter behov
  Vill du köpa en stor eller liten förpackning med köttbullar? Det beror på hur många ni är som ska äta, eller hur? Förpackningen förser oss med rätt mängd mat efter våra behov.

 • Möjlig att spåra
  Streckkoder gör att varan kan spåras. Tack vare digitaliseringens frammarsch är det redan möjligt att ge varje förpackning ett unikt ID-nummer och på så sätt förmedla massor av information om livsmedlets väg från bonden till matbordet