Efterfrågan på dissolvingmassa

Foto: Izabelle Nordfjell Lars Winter Domsjö Fabriker

Dissolvingmassa, som främst tillverkas av massaved, är råmaterialet till viskos. Sverige tillhör de stora produktionsländerna, tillsammans med bland andra Kanada, Brasilien och jättarna USA och Sydafrika. De största producenterna i Sverige är Domsjö Fabriker och Södra.

Efterfrågan på den internationella marknaden har ökat stadigt sedan 2010, som var ett dåligt år för bomullsproduktionen. Lars Winter är vd på Domsjös Fabriker:

Vilka är trenderna för dissolvingmassa?

– På senare år har efterfrågan ökat med 7–8 procent årligen. Vi ser också att våra kunder lägger större vikt vid att råvaran är hållbart producerad

Varifrån kommer råvaran i Domsjös produktion?

– Vi använder massaved från norra delen av Europa. Den är långfibrig och har en bättre processbarhet än kortfibrig råvara, som eukalyptus från Asien.

Vilka utmaningar har industrin?

– Skogsindustrin kan bidra till bioekonomin genom att minska användningen av syntetmaterial som polyester. Men då måste vi öka produktiviteten i våra skogar. Utvecklingen framöver måste också handla om att skapa ett bättre samarbete genom hela produktionskedjan. I dag skickas råvara och produkter fram och tillbaka runt hela jorden och det är inte hållbart.

Dissolvingmassa

En cellulosamassa som kokas och bleks för att få fram en så ren cellulosa som möjligt. Av massan kan man framställa viskos som används i klädtillverkning. Råvaran är huvudsakligen massaved, men även bambu och bomull kan användas.