KRÖNIKA: Aktivt skogsbruk är nyckeln till det fossilfria samhället

Foto: Per-Anders Sjöquist, pressbild, SCA Ulf Larsson, vd SCA

Bilden är entydig: Ska klimatmålen klaras kommer användningen av råvaror med stora fossila utsläppsspår behöva minskas på bred front. Det har en stor betydelse för produktionen av samhällsviktiga produkter som exempelvis drivmedel, förpacknings- och byggmaterial och delar av energiproduktionen.

Det som kan produceras genom den smutsiga fossila kolatomen kan också produceras via den förnybara gröna kolatomen. Andra industriers förmåga att ställa om, exempelvis flyget, kommer i hög grad utgå från skogen och det placerar vår fantastiska förnybara bioråvara i centrum. 

Skogen blir genom detta nyckeln till framtidens fossilfria samhälle. Det aktiva svenska skogsbruket skapar redan i dag genom skogens tillväxt och produkternas förmåga att tränga ut fossilt material en årlig klimatnytta på över 90 miljoner ton. Det kompenserar för hela Sveriges territoriella utsläpp – två gånger om.

Det är ett av de mest effektiva verktygen för att bekämpa utsläppen som finns att tillgå. 

Vi kommer behöva skapa ännu mer nytta från varje träd, innovera i våra industrier så att rest- och biprodukter kan användas ännu effektivare, och skapa fler nyttor i fler sektorer.

Det förutsätter ett ökat uttag ur skogarna och återplantering för att säkra fortsatt växande skogar. Precis som i dag ska vi fortsätta att plantera 2–3 nya träd för varje träd som avverkas.

Detta gör vi samtidigt som vi med aktiva insatser – rätt åtgärd på rätt plats – stärker förutsättningarna för biologisk mångfald och gynnar de arter som har skogen som sitt hem.

Det är en komplex ekvation men min övertygelse är att den svenska skogsnäringen kommer att lösa den.

Ulf Larsson, vd för SCA samt  ordförande för Skogsindustrierna

Denna text är även publicerad i en bilaga till Dagens Industri 29 juni 2023.