KRÖNIKA: Kom och se när vi skapar arbeten!

Foto: Pressbild, AB Hilmer Andersson

Det ska finnas bra och trygga jobb där vi vill bo. Det är en viktig fråga för mig. Skogsnäringen har förutsättningar för att kunna erbjuda just den typen av arbeten på landsbygden. Nära vår råvara kan vi även till exempel prefabricera hus. Fördelarna är att antalet transporter minskar, vi får lägre miljöpåverkan och mindre klimatavtryck.

Jag är vd för AB Hilmer Andersson, som är ett sågverk och hyvleri i värm­ländska Lässerud. Det var min farfars far som grundade företaget på 1920-talet, och nu driver jag företaget vidare tillsammans med mina två bröder.

Hos oss på AB Hilmer Andersson är det inte bara vi i ägarfamiljen som har följt och bidragit till företagets utveckling i närmare hundra år. Det gäller även våra medarbetare, där många familjer har varit knutna till sågverket i lika många generationer. Tillsammans driver vi utvecklingen av verksamheten framåt på ett långsiktigt och hållbart sätt. Med ny teknik är möjligheterna oändliga när nyfikenheten får vara drivande. Att jobba resurseffektivt, tänka cirkulärt och ta vara på det som blir över, har ju människan gjort i alla tider. Hjulet behöver inte alltid uppfinnas på nytt – men allt kan förbättras.

För att forma en grönare framtid tror jag att vi inom skogsnäringen behöver arbeta mer tillsammans med andra branscher, till exempel arkitekter och offentlig verksamhet, men också med turistnäringen.

Kanske kan en del av naturupplevelsen vara att få lära sig mer om det kulturarv som skötseln av våra svenska skogar innebär? Att få möjlighet att se hur en avverkning går till? Kom och se hur vi skapar arbetstillfällen i skogen, i industrin och på vägen – samtidigt som vi möjliggör klimatomställningen!

Kari Andersson, vd AB Hilmer Andersson 

Denna text är även publicerad i en bilaga till Dagens Industri 29 juni 2023.