“Högkostnadsskyddet för el viktigt för många av våra medlemmar”

Foto: Mostphotos / Björn Leijon

Konsekvenserna av elkrisen slår olika hårt mot skogsindustrins företag. Verksamheterna är ofta stora användare av el och även om vissa bolag har egen integrerad produktion av förnybar el, är de höga priserna och flaskhalsarna i elnätet en utmaning. Skogsindustrierna välkomnar därför högkostnadsskyddet för el.

– Högkostnadsskyddet för el ska ses som en återbetalning av kapacitetsavgifter som elanvändarna redan har betalat in, och det har en stor betydelse för många av våra medlemmar då vi nu går in i en lågkonjunktur, säger Johan Bruce, ansvarig för el- och energifrågor på Skogsindustrierna och fortsätter:

– De höga kostnaderna på el slår olika hårt mot olika bolag inom skogsindustrin. Mekaniska pappersbruk och sågverk påverkas mest då de använder el som insatsvara, och inte har intern elproduktion. Kemiska pappers- och massabruk producerar däremot hela – eller delar – av sitt elbehov internt. Här slår inte elkostnaderna lika direkt som mot mekaniska pappersbruk och sågverk, säger Johan Bruce.

Gäller bara södra Sverige

Begäran från Svenska kraftnät om ett högkostnadsskydd för el togs emot av regeringen torsdagen den 27 oktober. Det retroaktiva stödet till både konsument och företag för höga elpriser ger en engångssumma utifrån ett nationellt referenspris på det genomsnittliga elpriset på 75 öre/kWh under perioden oktober 2021 till september 2022. I praktiken innebär detta att privatpersoner och företag i elprisområde SE3 får 50 öre/kWh och att de i elprisområde SE4 får 79 öre/kWh för den el som de har förbrukat under den aktuella perioden.

Svenska kraftnät förväntas fortsätta ta in mer i kapacitetsavgifter än vad de kan använda till investeringar eller sänkta tariffer. Det återstår dock att se hur dessa ska återföras till kunderna framöver. Svenska kraftnät har även använt uppåt 20 miljarder av flaskhalsintäkterna för att sänka elnätskostnader och balanskostnader.

– Ett kontantstöd till alla elanvändare baserat på elanvändning och elområde är helt i linje med det som Skogsindustrierna har förespråkat. Det är enkelt att administrera och kan betalas ut snabbt. Kontantstödet ska ses som en återbetalning av de kapacitetsavgifter som kundkollektivet redan betalat in, vilket kommer att betyda cirka 4 miljarder för våra medlemmar i södra Sverige, säger Johan Bruce.