Vida: Vi följer marknaden och anpassar vår produktion

Foto: Fredrik Hjerling / Martina Wärenfeldt

De nuvarande elpriserna är ohållbara för sågverken över tid. För Sveriges största sågverkskoncern, Vida, betyder en prisökning 1 kr/kWh på elpriset omkring 170 miljoner kronor på årsbasis. Det motsvarar en kostnadsökning på 10 procent. Kortsiktigt mildrar prissäkringar och produktionsneddragningar kostnadschocken. Under hösten kommer Vida att minska produktionen med 15 procent.

– Neddragningen är mer drivet av en vikande marknad än av höga elpriser. Vi planerade för sänkt produktion redan innan elpriserna skenade iväg på allvar. Men det är klart att elpriset kommer att påverka vår produktion över tid. Vi har ena hälften av vår verksamhet i elområde SE3 och den andra i SE4. Där ser det ut som om elpriserna kommer att vara höga under lång tid, säger Jonas Axelsson, teknisk chef på Vida-koncernen.

Elpriserna i både SE3 och SE4, mellersta och södra Sverige, steg redan innan invasionen av Ukraina förvärrade situationen ännu mer. De senaste åren har risken för effektbrist i södra Sverige ökat även under sommaren. Högre kostnader för el har, tack vare exceptionellt god efterfrågan och höga priser på sågad vara, inte slagit så hårt mot sågverkens produktion förrän nu.

– Vi har varit inne i en period med väldigt god lönsamhet. Nu när priserna på våra produkter går mot en normalisering kommer kostnadsökningarna på el att slå igenom mycket hårdare, säger Jonas Axelsson. 

Prissäkrade elavtal har dämpat de ekonomiska effekterna av flerdubblade elpriser för Vidas tolv sågverk. Men allt eftersom prissäkringarna löper ut ökas exponeringen mot de betydligt högre terminspriserna på el för kommande år. Sågverken behöver anpassa sig till högre kostnader för el.

– Vi har haft låga elpriser under lång tid och nu måste vi anpassa oss och effektivisera. Inom ramen för Vidas hållbarhetsarbete har vi sedan tidigare ett program för energieffektivisering. Hela sågverksbranschen kommer behöva jobba mer med sin elanvändning, men även titta på ny elproduktion i olika former. Vi har till exempel tecknat avtal om leveranser av solel som kommer att täcka tio procent av koncernens elbehov. Det är helt avgörande att ny fossilfri elproduktion kommer på plats snabbt, och för det behövs politisk handlingskraft. Just nu går utbyggnaden alldeles för långsamt, menar Jonas Axelsson

Högre kostnader för el pressar inte bara sågverken, utan även tillverkare av andra byggnadsmaterial. Kostnaden för att producera stål och betong ökar också. Det kan ge sågade trävaror en konkurrensfördel och därmed förbättrade exportmöjligheter.

– Trä har många fördelar. Inte minst är det ett klimatsmart alternativ till mer energikrävande byggmaterial. Sågade trävaror har en ljus framtid. Men vi måste anpassa oss till marknaden. I nuläget innebär det att vi drar ned på produktionen och energieffektiviserar, säger Jonas Axelsson.