Holmen Paper: ”Osäkerheten är ett faktum, men vi anpassar oss kontinuerligt”

Foto: Holmen / Ulla-Carin Ekblom. Bild från Braviken pappersbruk.

– En föränderlig omvärld med skenande priser på gas och el ställer helt nya krav på vår planering inför Q1. När marknaden är osäker blir det allt viktigare att vi snabbfotat och taktiskt kan anpassa vår verksamhet, samtidigt som vi utvecklar affären enligt vår långsiktiga strategi, säger Lars Lundin, affärsområdeschef för Holmen Paper.

Holmen Paper är en av Sveriges största elanvändare. Massa- och pappersbruket Braviken i Norrköping använder 1,4 TWh el per år, och Hallsta bruk, i Hallstavik, 1,6 TWh per år. Produktionen är specialiserad på högkvalitativt tryckpapper för böcker, magasin och reklamblad. Tidningspapper är en krympande del av produktportföljen.

Den termomekaniska processen som används vid massatillverkningen ger ett högt fiberutbyte, men är samtidigt elintensiv. De stora raffinörerna som används för att frilägga träfibrerna kräver mycket energi, men det är samtidigt relativt enkelt att göra tillfälliga, korta stopp för att sedan sätta igång produktionen igen.

– Redan innan dagens elkris hade vi blivit duktiga på att stanna och starta, beroende på säsong och orderläge, men även på grund av höga elpriser. Massaproduktionen kan vi till viss del anpassa för att parera en volatil elmarknad, men då handlar om timmar som vi kan ställa och förskjuta massaproduktionen – inte halva dygn eller mer. Vi har kunder att tänka på. I vår typ av verksamhet måste man kunna förse pappersmaskinerna med pappersmassa 24-7. Att ha kontinuerlig produktion utan mycket störningar och avbrott är grunden till hälsosam processindustri, säger Lars Lundin.

Volatiliteten på elmarknaden skapar en ryckighet som påverkar hela värdekedjan. Produktionsproblem leder till förseningar som stör den elintensiva industrins kunder i alla branscher. Transportproblem, så som att hitta rätt lastbärare vid rätt tidpunkt och till rimliga priser, skapar ytterligare förseningar och kostnader.

– Elkrisen får stora konsekvenser inte bara för den elintensiva industrin. Det är förvånande att regeringen inte agerar snabbare med de åtgärder som kan vidtas direkt. En återföring av flaskhalsintäkter bör skyndsamt ske till kunderna, framför allt inom elområdena SE3 och SE4. Dessa intäkter har ju lagts på hög hos Svenska Kraftnät borde vara en av de enklare åtgärderna att vidta, säger Lars Lundin.

Holmen är också en elproducent med egna vatten- och vindkraftverk, vilket ger en tryggare elförsörjning även om självförsörjningsgraden skulle kunna ligga på väsentligt högre nivåer.

– Holmen vill investera i ny elproduktion och vindkraft på egen mark är det vi kan bygga. Men det viktiga är att det byggs så mycket ny fossilfri elproduktion som möjligt i södra Sverige. Det är avgörande för att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser för klimatomställningen och svensk industri och välfärd, säger Lars Lundin.

Det är mindre viktigt vilka kraftslag som byggs ut. Det viktiga är dock att det går snabbt, menar Lars Lundin. Flaskhalsarna i det norr-södergående stamnätet, som ger stora elprisskillnader mellan norra och södra Sverige, måste också byggas bort så fort det går. Men ledtiderna för att bygga nya kraftledningar och ny elproduktion ofta längre än tio år.

– Vi vet av egna erfarenheter att prövningsprocesserna kring tillstånd tar alldeles för lång tid, även i relativt enkla tillståndsansökningar. Energipolitiken måste fokusera på att undanröja hinder för investeringar i ny elproduktion och kraftledningar om vi ska kunna säkerställa Sveriges möjliga bidrag i klimatomställningen. Jag finner det otroligt viktigt att bristen på energi där konsumtionen är som högst skyndsamt rättas till. Det måste även finnas en tydlig tidslinje så att ny kapacitet byggs ut i söder samtidigt som konsumtionen ökar i norr. Konkurrenskraftig elförsörjning är helt enkelt nyckeln till fortsatt klimatomställning och svensk industris utveckling och vår välfärd, säger Lars Lundin.