Linda Eriksson

Skogsbruk och virkesanvändning

Foto: Björn Leijon

”Genom att vi i Sverige aktivt brukar skogen och använder skogsråvaran till produkter och energi undviks mycket stora utsläpp av koldioxid.”

Skogen är den förnybara råvaran som utgör basen i bioekonomin. Lindas kompetensområde innefattar skogsbruk, naturhänsyn, skogens upplevelsevärden, virkesanvändning och mycket annat som hör skogen till.

Vad betyder skogen för oss?

Varför behövs en översyn av artskyddsförordningen?