Linda Eriksson

Skogsbruk och virkesanvändning

Foto: Björn Leijon

”Genom att vi i Sverige aktivt brukar skogen och använder skogsråvaran till produkter och energi undviks mycket stora utsläpp av koldioxid. Skogen är den förnybara råvaran som utgör basen i bioekonomin.”

Linda Eriksson är skogsdirektör på Skogsindustrierna. Lindas kompetensområde innefattar skogsbruk, naturhänsyn, skogens upplevelsevärden, virkesanvändning och mycket annat som hör skogen till.