Yttrande över SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Klimatet är en av samhällets största utmaningar och vi se vår bransch som en viktig del av lösningen. Trots en rad goda ansatser överväger tyvärr nackdelarna i klimaträttsutredningens förslag och Skogsindustrierna avslår därmed utredningen.

Våra synpunkter på utredningen är:

  • Skogsindustrin har en viktig roll i klimatomställningen
  • Avvägning kan behövas mellan miljöeffekter
  • Ineffektivt med dubbelreglering
  • Försiktighetsprincipen behöver ha ett brett perspektiv
  • Enklare förfarande vid ändringstillstånd