Kompetensförsörjning

Foto: Setra Group/Anna Evenius Samarbetande medarbetare sågverk

Kompetens hos dagens och morgondagens medarbetare är avgörande för internationell konkurrenskraft. Det krävs till exempel för att utveckla de framtidsprodukter som ska driva tillväxt i världens bioekonomi. Detta ställer krav både på näringen och på utbildningssystemet.

Kvalificerade jobb för unga 

Skogsnäringen erbjuder jobb – över hela Sverige – där man kan växa och utvecklas. Branschen arbetar aktivt för att stärka attraktionskraften och kunna rekrytera rätt medarbetare med god kompetens. Att sträva efter ökad mångfald, och därmed stärka både kompetensen och attraktionskraften, är en viktig del i det arbetet. En bra skola hela vägen från grundskola till universitet är viktigt för oss. Likaså relevant yrkesutbildning av hög kvalitet på gymnasium, yrkeshögskola och högskola

Ökad kompetens hos anställda medarbetare

Skogsnäringen erbjuder alla anställda målinriktad kompetensutveckling för att öka företagens konkurrenskraft. Samtidigt förstärks den enskilda medarbetarens anställningsbarhet och värde på den lokala arbetsmarknaden. Stat och kommun kan stötta vårt arbete genom att erbjuda utbildning som samspelar med branschens behov och genom att ge goda förutsättningar för unga, välutbildade människor att leva ett bra liv på mindre orter och på landsbygden.