Forskning & Utveckling

Foto: Skogsindustrierna Statistik forskning och innovation

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet forskning och utveckling nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Skoglig och skogsindustriell FoU vid universitet, högskolor och institut
  2. Skoglig och skogsindustriell FoU i Sverige