Yttrande över Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

Foto: Skogsindustrierna tallkvist på grön bakgrund

Sammanfattning

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget om rätt till inlösen för fastigheter närmare än 6 gånger totalhöjden.

Skogsindustrierna tillstyrker även förslaget till intäktsdelning till närboende inom 10 gånger totalhöjden. Däremot kan taket på 2 procent vara satt för högt och påverka lönsamheten alt för mycket. Omsättningen bör dessutom baseras på den faktiska omsättningen inklusive fastprisavtal.

Skogsindustrierna anser att det behövs ett ekonomiskt incitament för kommuner att tillstyrka vindkraft. Skogsindustrierna håller även med utredningens slutsats om att detta inte kan åstadkommas utan statlig finansiering. Skogsindustrierna föreslår därför att fastighetsskatten för vindkraft går till kommunen. Upplägget bör göras på samma sätt som den kommunala fastighetsavgiften för bostadshus. Detta ska endast gälla vindkraft och inte kraftproduktion generellt.

Regeringen behöver även se över det kommunala vetot. Skogsindustrierna uppmanar regeringen att skyndsamt ändra det kommunala vetot genom att gå vidare med de förslag från utredningen En rättssäker vindkraftsprövning i propositionen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft.