Benprotes från skogen

Foto: Oscar Omne

Genom att kombinera 3D-teknik med skogens biobaserade material får forskare fram lösningar som kan göra stor skillnad både för patienten och klimatet.

Li Yang leder projektet Ampoform som testar möjligheterna att skriva ut biobaserade proteser med 3D-skrivare.

Varför är det ett intressant område?
– Proteser är i dag väldigt dyra och tidskrävande både för sjukvården och för patienten. Varje protes utformas unikt för patienten – man måste komma in flera gånger och testa och ställa in. Det kräver mycket manuellt arbete. Och tänk på barn som växer som hela tiden måste byta ut sin protes. Det här vill vi göra enklare! Vi kan med denna teknik skanna patienten, snabbt få en unik ritning för just den personen och skriva ut protesen med 3D-skrivare.

Varför använder ni en biobaserad råvara?
– Vi jobbar hela tiden med att hitta nya produkter av skogsråvara för att kunna fasa ut fossila råvaror. Nanocellulosa från träd är väldigt starkt, faktiskt starkare än stål och aluminium av samma vikt, och proteser måste tåla väldigt mycket slitage. Men det är också ett väldigt lätt material och ger en skön känsla mot huden – det känns inte lika kallt som metall. Utöver mekaniska egenskaper är det viktigt att materialet går att 3D-printa.

När ser vi det här på marknaden?
– Målet med projektet har varit att ta fram tre prototyper som klarar de höga krav som ställs på hållbarhet och funktion, och där är vi nästan i hamn. Vi har två aktörer med i projektet som utvecklar proteser som jag nu hoppas vill realisera detta, Fillauer Europe och Ortopedteknik/Örebro län.

Hur ser du på potentialen för material från skogsråvara generellt inom hälso- och sjukvården?
– Skog är den största förnybara råvarukällan på jorden och många fossilbaserade material kan ersättas med skog. För ett land som Sverige finns det fantastiska möjligheter i allt från förpackningar och engångsmaterial till textilier. Det finns inga gränser för vad skogen kan erbjuda.

    • Namn: Li Yang.
    • Gör: Forskare och storprojektledare på RISE.
    • Älskar jobbet därför att: "Det vi gör är så viktigt både för miljö, ekonomi och samhälle. Fasar vi ut fossila material sänker vi koldioxidutsläppen globalt och dessutom tryggar vi både jobb och tillväxt i Sverige när vi skapar nya användningsområden för Sveriges viktigaste råvara – skogen."

Om Ampoform:

Ampoform står för Additive manufacturing of prosthetic products based on forestry raw materials. Projektet leds av Rise Bioeconomy, inom ramen för BioInnovation, och med på tåget finns fyra företag som hjälper till att göra detta till verklighet. Stora Enso bidrar med nanocellulosa, Wematter tillverkar 3D-skrivare, Fillauer Europe utvecklar proteser och Ortopedteknik/Örebro län jobbar med ortopedlösningar till patienter.