Skogen slutar aldrig växa

Skogsindustrin är en bransch som funnits i flera århundraden och som drivs framåt av innovation och cirkularitet. För varje träd som planteras planerar skogsindustrin för framtiden, upp till 100 år framåt. Klimatet kräver en ökad takt av omställning från fossila lösningar till biobaserade, cirkulära och hållbara lösningar. Men våra skogar kan inte ensamma rädda klimatet. I denna omställning kommer skogsindustrin stå längst fram och för att klara det behöver vi dina kunskaper och idéer.