Innovationer är skogens främsta gren

Skogsindustrin är en bransch som drivs av innovationer och cirkularitet. Dagens samhälle och klimat kräver att vi ställer om från fossila lösningar och produkter till cirkulära och hållbara sådana. Inom forskningen pågår just nu en rad spännande projekt. Vissa av dessa kommer i framtiden, andra är redan verklighet. Skogen kan inte ensam rädda vårt klimat, men använder vi den på rätt sätt är den en viktig del av lösningen.

Skogsindustrin är en bransch som bara växer i takt med den riktning samhället är på väg och därför behöver vi nu hjälp från er studenter - för det är ni som är framtiden. Tillsammans med er kan vi skapa nya innovationer som driver både branschen och vår jord mot en hållbar framtid.