Skogen tar inte slut

Men den räcker kanske inte till allt

Illustration träbbygande

Få material kan användas och omvandlas till så mycket som trä kan. I dag kan vi bygga 20-våningshus och vindkraftverk av virke från skogen. Av trä kan vi tillverka allt ifrån plast och textil till fordonsbränsle och bilar. Vi kan till och med ta fram supertunna material som är 300 gånger starkare än stål. Träets användningsområden är i det närmaste oändliga och när vi nu forskar på atomnivå är det bara fantasin som sätter gränserna.

Men trots att skogen kan användas till så mycket, och trots de stora behoven av att ta fram fossilfria produkter, kommer vi inte avverka mer än vad skogen och mångfalden tål. Skogen är en resurs som vi ska hushålla med. Vår stora utmaning ligger därmed inte i vad vi kan tillverka, utan i hur mycket skogen växer och vad vi ska prioritera.