Podd: Så bidrar skogen

COP26

COP26/Så bidrar skogen

COP26/Så bidrar skogen

ons 03 nov 2021

I det här avsnittet i serien Forum för Bioekonomi samtalar Anki Frécon med Tomas Lundmark som är professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Han förklarar hur skogen binder och lagrar koldioxid, och hur produkter från skogen kan ersätta fossila råvaror. Men kan den svenska skogsnäringen bidra med ännu mer? Hur då?

Detta avsnitt av Forum för bioekonomi spelas in under COP26 - klimatmötet där många av världens ledare och forskare samlas i skotska Glasgow.

Det har gått sex år sedan klimattoppmötet i Paris där man enades om att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Parisavtalet uppfattades också som ett erkännande av skogen och skogsprodukters viktiga roll för att minska de fossila utsläppen. Alla länder uppmanades att stödja ett hållbart skogsbruk och verka för en minskad avskogning. Vad har hänt sedan dess?