Klimatmötet COP27

Hur kan skogen bidra till klimatmålen?