Klimatmötet COP26

Hur kan skogen bidra till klimatmålen?

På klimatmötet COP26 i Glasgow ligger fokus på att öka länders åtaganden för minskade fossila utsläpp. Vilken roll kommer skogen och produkter från skogen få spela i detta?