Fem områden i fokus för en hållbar bransch

Skogsindustrin jobbar med hållbarhet ur alla aspekter. Här lyfter vi fram fem områden som har ett stort fokus för branschen. De tre första områdena: att bidra med klimatnytta, till välfärden och att utveckla ett hållbart skogsbruk är områden där näringen redan idag gör mycket stor skillnad.

Våra största utmaningar i resan mot en långsiktigt hållbar bransch ligger inom de sista två områdena: jämställdhet och mångfald respektive en säker arbetsmiljö. Även här finns naturligtvis många goda initiativ i branschen, men ett än större fokus krävs för att nå de högt ställda målen.