”Vi kan inte ta fram material som inte går att återvinna”

Foto: Gabriel Liljevall Modevisning i naturlig stil med viskos, lyocell, ullmix, alpacka och näver

Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, har på uppdrag av regeringen utrett plastens miljöeffekter och presenterat sina slutsatser i utredningen Det går om vi vill - förslag till en hållbar plastanvändning.

Du redovisar förslag på hur vi kan minska plastens miljöpåverkan. Vad har du kommit fram till?

– Utöver det självklara som att vi oavsett råvara måste konsumera mindre och verkligen fundera på när plast är det bästa materialvalet, skulle vi få stora miljömässiga och ekonomiska vinster om vi blev bättre på att återvinna. Här finns potentialen att stoppa ett stort slöseri.

Vad krävs för att öka återvinningsgraden?

– Ekonomiska styrmedel som gör återvunnen plast konkurrenskraftig när oljan är så billig, exempelvis en avgift på fossil plastråvara. Ett annat sätt är att ställa krav på återvunnen plast vid offentliga upphandlingar.

Du konstaterar att den nedbrytbara plasten är problematisk. Varför?

– En vanlig plastsortering för exempelvis förpackningar kan inte sortera ut den nedbrytbara plasten vilket gör att den hamnar med annan plast och försämrar möjligheten att tillverka nya produkter.

– Det är också problematiskt att den saluförs som nedbrytbar när den för att kunna brytas ner kräver industriell kompostering. Det finns inte i Sverige och att investera i det skulle inte heller vara rätt väg att gå. Vi vill ju återvinna och göra nya plastprodukter. Vi kan inte fortsätta att ta fram material som är bra uppströms men inte går att återvinna.

Vad tror du om framtiden?

– Jag är optimistisk. En av mina viktigaste slutsatser är att det går att minska den negativa miljöpåverkan från vår plastanvändning. Men det går inte att tro att omställningen ska komma genom konsumentmakt. Tvärtom visar studier att konsumenterna vill bli styrda så det krävs styrmedel och mod att våga gå före.

 

6 förslag för att återvinna plast

  1. Inrätta en nationell plastresurs som driver på och samordnar hållbar plastanvändning. Kunskapen behöver samlas och etappmål sättas upp.

  2. Gör den återvunna plasten mer konkurrenskraftig med hjälp av ekonomiska styrmedel.

  3. Se offentliga upphandlingar som ett kraftfullt verktyg för att ställa om till en mer hållbar plastanvändning.

  4. Välj material utifrån funktion och livslängd. Satsa på forskning kring möjligheter att byta plast mot plast och plast mot andra material.

  5. Ändra konsumtionen av plast, bland annat genom att minska överdriven användning av engångsmaterial.

  6. Få till en effektivare plastanvändning och renare plastflöden så att det är lätta att återanvända och återvinna.