Vi är en viktig del av lösningen

I ett bioekonomiskt samhälle ökar vi användningen av förnybara råvaror från skogen, jorden och havet.

En växande bioekonomi är bra för klimatet då den möjliggör att vi kan minska på användningen av olja och kol. Skogsråvara kan användas för att skapa bio­baserad plast, men också för att ersätta plasten med andra material som fyller funktionen lika bra.

Världen ropar efter lösningar som dämpar temperaturökningen, minskar nedskräpningen av våra hav och som har fungerande system för insamling och återvinning. Även om vi tycker att vi är ganska duktiga på detta i Sverige, är det väldigt många människor i väldigt många länder som ska ställa om. Det är en utmaning men vi får inte låta det ta alltför lång tid. Och det finns faktiskt redan många lösningar redo att skalas upp.

Designer och produktutvecklare kan redan i dag välja förnybara material, företag har alla möjligheter att välja produkter framtagna med bio­baserade material och du som konsument kan redan i dag välja juicen i kartongförpackning i stället för den i plast.

Just förpackningar är ett stort användningsområde för plast och här finns definitivt alternativ. Därför handlar en stor del av detta nummer om förpackningar och innovationer med koppling till området.

Med detta sagt vill jag understryka att förnybara material inte är den enda lösningen världen behöver på klimatutmaningen. Även om jag vill se en växande bioekonomi kan vi inte täcka alla behov. Även den cirkulära ekonomin behöver växa sig starkare, där alla produkter, oavsett vilket material de är gjorda av, samlas in, återanvänds och återvinns. På så sätt kan vi också få bukt med nedskräpningen av våra hav.