Hållbara transporter

Vi behöver transporter. Vi är beroende av dem. Hur kan vi samtidigt jobba för att de ska bli så hållbara som möjligt? Forskare förordar elektrifiering, effektivisering och ökad användning av biodrivmedel.