”Land efter land drog ner rullgardinen i mars och stängde ner”

Case 2: SCA

Foto: Sandra Lee Pettersson

I mars 2020, när Storbritannien stängde ner som en följd av Covid-19, gick SCA mot strömmen. De valde att utöka lagerkapaciteten på plats och invänta en vändning.

– Vi bedömde att vi skulle kunna öka försäljningen när restriktionerna släppte. Det var ett lyckosamt beslut. När byggvaruhandeln öppnade igen var vi redan i startblocken. Den så kallade ROT-sektorn har gått fantastiskt starkt i Storbritannien, liksom i övriga Europa och i USA, säger Markus Henningsson, marknadsdirektör på SCA Wood.

Han berättar att trävarumarknaden brukar vara ganska förutsägbar och att företagen vanligtvis inte behöver vara så snabba på att anpassa sig efter förändringar som nu. Kina var en av de första marknaderna att öppna upp och under våren fokuserade SCA på att sälja trävaruprodukter även till Asien, trots svårigheterna att hitta sjötransporter.

– SCA Sourcing and Logistics gjorde ett enormt jobb och lyckades hitta alternativa rutter och speditörer för containrar. Det var en besvärlig tid med stigande transportpriser, säger Markus Henningsson.

Försäljningen till Asien var relativt stark fram till sommaren, men när efterfrågan tog fart i Skandinavien och övriga Europa, riktade SCA in sig på de marknaderna.

Sedan länge har SCA en riktad produktion och försäljning till kedjan Home Depot i USA. Först tog ”do-it-yourself”-marknaden fart och när den var som starkast under sommaren, sålde kedjan 30 till 50 procent mer än normalt. Under sensommaren tog även marknaden för konstruktionsträ fart och har under hösten haft en boom på grund av det snabbt ökande husbyggandet i USA.

– USA har återhämtat sig rejält under hösten, trots ett besvärligt läge mitt i pandemin. Husbyggandet är det starkaste på över ett decennium, till följd av låga räntor och ett ökat fokus på det egna hemmet, säger Markus Henningsson.

En viktig faktor för att hålla jämna steg med efterfrågan på de olika marknaderna, förutom att vara snabbfotad och lösa logistiska utmaningar, är enligt Markus Henningsson också hur frisk personalen har varit.

– SCA har inte haft någon nämnvärd påverkan av Covid-19 under året. Vi har lyckats hålla oss i stort sett friska och hålla produktionen igång. Alla enheter har varit bra på att sätta tydliga regler och rutiner för att kunna arbeta säkert. Vi har i princip också haft besöksförbud.

Till överraskningarna under 2020 hör onekligen att året trots allt skulle bjuda på så stora framgångar för den svenska sågverksindustrin.

– Vad som förvånade mig mest under 2020 var hur snabbt läget förändrades. Land efter land drog ner rullgardinen i mars och stängde ner. Men från att hålla igen produktionen, kunde vi öka igen. Då var det plötsligt som att rullgardinen drogs upp. I efterhand kan vi konstatera att vi inte hade behövt dra ned alls. Hösten har utvecklat sig till en fantastiskt stark marknad för trävarubranschen, säger Markus Henningsson.