Träbyggande

Visste du att produkter i trä fortsätter lagra den koldioxid trädet bundit in när det växte?  Det är ett av de viktigaste skälen till att vi ska använda mer trä när vi bygger hus, skolor, idrottshallar och mycket annat.