Visste du att...

Foto: Malin Gröndal
  • 380 miljoner plantor sätts varje år i Sverige. Nästan alla är förädlade!
  • Förädling betyder att man korsbefruktar två träd med bra egenskaper. Deras avkomma planteras ut i olika miljöer och föräldrarna till de plantor som klarar sig bäst används sedan för att producera nya plantor.
  • Efter cirka 15 år som studieobjekt kan man avgöra vilken avkomma som har de bästa trädföräldrarna, och som bör användas till att avla fram nya träd.
  • Förädling av gran och tall började på 1940-talet med att man gick ut i skogen och valde ut de bästa träden. De ympades på vanliga träd så att de blev genetiska kopior och korsades sen med varandra.
  • 1999 bildades UPSC som lade grunden till att bättre förstå den genetiska variationen hos träd och kopplingen mellan gener och egenskaper. UPSC blev först i världen med att kartlägga ett barrträds arvsmassa, den svenska granen, och arbetar just nu med att göra detsamma med tallen.