Vilka är de största utmaningarna med att återbruka byggmaterial?

Foto: Fabege

Fastighetsföretaget Fabege vill kraftigt skala upp återbruksarbetet i byggbranschen. Därför har man nu öppnat Återbrukshubben, ett fullvärdigt byggvaruhus med endast återbrukat material.
Det cirka 2000 kvadratmeter stora lagret i Fabeges återbrukshubb i Solna Business Park i Stockholm används just nu bara till de egna projekten. Målet är att bli en återbruksmarknad för hela fastighetsbranschen.

Hallå där, Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist på Fabege. Vilka är de största utmaningarna med att återbruka byggmaterial?
– Att alla, från uthyrare och fastighetschefer till hyresgäster och anlitade arkitekter, måste vara överens om ambitionsnivån. Det är viktigt att kunna förmedla hur omfattningen av en ombyggnation påverkar klimatavtrycket – att bevara befintliga strukturer och återbruka byggnadsmaterial ger ett betydligt lägre avtryck jämfört med att använda nya material. 
– Sedan måste man fokusera på vilka byggmaterial som är kostnadseffektiva att återbruka och som ger stor miljönytta. Här måste man fundera på vilka kvalitetskrav man har på återbruksmaterialet, så att man inte bekostar inventering och demontering av sådant som inte används. 
 
Hur fungerar proceduren med att sälja och köpa återbruksmaterial?
– Eftersom vi äger fastigheter som också är egna bolag behöver transaktioner ske för att vi inte ska förlora avdragsrätt för ingående moms i de fastighetsägande bolagen. Det är idag en ganska krånglig process, som borde kunna underlättas.
 
Vad har Fabege för syn på huruvida återbrukat material klassas som avfall?
– Vi har utgått från en utredning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) låtit utföra. Enligt Miljöbalken och Avfallsförordningen är det innehavarens avsikt som avgör om material är avfall eller inte, det har inte med skick eller egenskaper att göra. Därför är det viktigt att man som innehavare är noga med tydlighet och spårbarhet och att man dokumenterar sitt återbruksmaterial. 

Löften för en mer hållbar utveckling

Skogsindustrin vill få det cirkulära hjulet runt våra produkter att snurra flera varv. När en byggnad rivs eller byggs om kan träbaserat byggmaterial återbrukas i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. I Skogsindustrins Framtidsagenda formuleras löften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald, och våra träprodukter ska till exempel vara helt återbrukbara år 2030. Läs mer om Skogsindustrins Framtidsagenda här