EU-kommissionen besökte Sverige

Fokus på konkurrenskraft, skogen och den gröna omställningen

Foto: Stora Enso

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte den 19 januari Stockholm. Tillsammans med de svenska och finländska statsministrarna gjorde hon studiebesök hos Stora Enso där även Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman medverkade.

– Att fasa ut de fossila utsläppen är helt avgörande för att lyckas med EU-kommissionens ambition att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent. Skogsindustrin är en viktig aktör i det, liksom för stärkandet av EU:s konkurrenskraft och oberoende. Ursula von der Leyens besök hos ett av våra medlemsföretag visade på innovationskraften i industrin och den stora potentialen i skogens produkter, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

Under Ursula von de Leyens dag i Stockholm besökte hon Stora Ensos innovationscenter för biomaterial i Nacka tillsammans med statsminister Ulf Kristersson och Finlands statsminister Petteri Orpo. Besökarna gavs en rundvandring i bolagets laboratorium, där man utvecklar lignin-baserade material för batterianoder. Det gavs även en presentation om förnybara trämaterial som strategisk resurs för att uppnå klimatmålen.  

Skogsindustrin spelar en nyckelroll

Skogsindustrin är varma anhängare av ambitiösa klimat- och miljömål på EU-nivå. En hållbar grön omställning som också ger stärkt konkurrenskraft kräver förnybara material. I utvecklingen av en cirkulär bioekonomi spelar både skogsindustrin och Sverige en nyckelroll, säger Viveka Beckeman.  

Tidigare i höstas skrev statsminister Ulf Kristersson tillsammans med den finländska statsministern Petteri Orpo ett brev till Ursula von der Leyen om skogsindustrins stora betydelse för hela Europa och det europeiska klimatarbetet. De två nordiska statsministrarna lyfte bland annat skogens funktion för klimat och miljö, material och råvaror, koldioxidbindning och biologisk mångfald.

– Skogen är en fantastisk resurs med flera funktioner. En hållbar utfasning av det fossila behöver ske genom en konstruktiv dialog. Det här initiativet från Sveriges och Finlands statsministrar är ett viktigt led i det, säger Viveka Beckeman.

Viktig marknad 

EU är även en viktig exportmarknad för svensk skogsindustri. Över 65 procent av branschens produktion går till unionens länder. Från Skogsindustriernas sida bedrivs ett aktivt arbete i de EU-politiska frågorna.

Under 2024 väntar flera viktiga politiska händelser. Förutom val till Europaparlamentet ska även ny EU-kommission tillsättas och ett nytt politiskt program tas fram. Tre strategiska områden av särskilt betydelse de kommande åren är, enligt Skogsindustrierna, unionens resiliens och konkurrenskraft, klimatneutralitet samt en cirkulär och biobaserad EU-ekonomi.  

Inom kort ska EU dessutom presentera förslag på klimatmål för 2040. Samma tidshorisont har Skogsindustrins Framtidsagenda, som presenterades i höstas. Där har branschen formulerat tre hållbarhetslöften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald.

Öppet seminarium

Den 23 januari arrangerar Skogsindustrierna ett öppet digitalt seminarium tillsammans med LRF Skogsägarna i nätverket Wood Be better, där flera svenska europaparlamentariker kommer att medverka. Temat är ”Vart är vi på väg i EU-politiken?” Du anmäler dig här

Läs mer om Skogsindustrins Framtidsagenda här