Vart är vi på väg i EU-politiken?

Wood Be Better-nätverket bjuder in till ett digitalt seminarium.

Vi närmar oss slutet av den här EU-politiska mandatperioden. 2024 innebär val till Europaparlamentet, ny kommission och nytt politiskt program. Häng med oss den 23 januari på en digital sändning för att lyssna till spännande analyser och spaningar inför EU-valet.

Debatten kring vad det bör (eller inte bör) innehålla är redan intensiv och kommer att pågå under hela 2024. Programmets utformning påverkas i hög grad av vilka politiska vindar som blåser i medlemsländerna, hur utfallet blir i EU-valet samt geopolitiska och globala omvärldsfaktorer.

Sedan 2019 har mycket i Bryssel handlat om hur EU ska hantera alla de kriser som uppstått. Dit hör till exempel Covid, kriget i Ukraina, energi och inflationen. Samtidigt har EU-kommissionen rullat ut sitt flaggskepsinitiativ, den europeiska gröna given. Den innehåller ett mycket stort antal lagstiftningar som direkt och indirekt påverkar den svenska skogen och dess produkter. Den svenska skogsnäringen har välkomnat den gröna givens övergripande inriktning och målsättning, bland annat målet om att EU senast 2050 ska vara klimatneutralt. Samtidigt upplever vi att andra, minst lika viktiga hållbarhetsaspekter hamnat i bakvattnet. Dit hör till exempel handel, konkurrenskraft, jobbskapande och inkludering.

Intressanta aspekter att diskutera är till exempel:

  • Vilka lärdomar – för skogen och dess produkter – kan vi dra av den gångna mandatperioden?
  • I vilken grad kommer den gröna given att göra att EU ”taktar” mot sina högt ställda mål?
  • Vilka frågor tror vi kommer att vara tongivande för nästa politiska program?
  • Vilka trender i medlemsländerna kan komma att påverka?
  •  Hur mycket kommer Rysslands anfallskrig mot Ukraina och en eventuell utvidgning av EU att påverka?
  •  Hur kan den globala kontexten påverka, till exempel utvecklingen i USA, Kina och Indien?
  • Vilken roll vill vi att skogen och dess produkter ska ha i nästa program?
  • Vad behöver skogsnäringen tänka på ”going forward”?

Länk till anmälan.