PRESSMEDDELANDE: Barkborrar sätter press på det europeiska byggandet

Ny marknadsrapport ute nu

Foto: Skogsstyrelsen

Sommaren ser ut att bli torr och varm, vilket kan få konsekvenser för tillgången på sågade trävaror. En brist på skogsråvara kan uppstå redan under hösten, skriver Skogsindustrierna i sin nya rapport ”Så går det för skogsindustrin”, och poängterar vikten av att byggsektorn måste våga använda trä från barkborreangripna skogar.

Efterfrågan på svenska trävaror har varit oväntat stark under året, trots en försvagad global marknad, och i mars låg leveranserna fortfarande på rekordnivåer. I spåren av lågkonjunktur och minskat byggande fortsätter dock nu efterfrågan att sjunka – samtidigt som en varm sommar hotar råvaruförsörjningen.

– Vi befinner oss i ett märkligt läge. Även om vi ser en minskad efterfrågan märker vi samtidigt att tillgången på skogsråvara hotas. Det kan faktiskt bli ont om sågade trävaror i Europa redan framåt hösten, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Det är framför allt vädret som är orsaken till den ovanliga situationen. Förutom låga timmerlager efter vårens oväntat höga efterfrågan, har den torra inledningen av sommaren inneburit att flera skogsbolag infört avverkningsstopp för att undvika risken att starta en skogsbrand under arbetet i skogen. Avverkningsstoppet innebär minskad råvaruförsörjning till sågverken.

Men värmen gynnar också granbarkborren. För att hindra dess spridning är det viktigt att avverka skadade träd så snabbt som möjligt. Det betyder att drabbade områden behöver prioriteras först när avverkningen väl kan återupptas. Tillgången på blånat virke kan då öka, medan det lär finnas mindre volymer än vanligt av det ordinarie sortimentet.

– Även friskt virke från skogar med mycket barkborrar riskerar att få en blånadsmissfärgning. Det har varit svårt för sågverken att förmedla till marknaden i Sverige och Europa att detta virke fungerar fullgott som konstruktionsvirke trots sin missfärgning, medan både Kina och USA är vana vid det, säger Christian Nielsen och fortsätter:

– För att klara klimatmålen är det viktigt att kunskapen om hur man kan använda blånat virke i byggnationer ökar även i Europa, så att vi kan använda den fossilfria och förnybara råvaran från skogen så effektivt som möjligt. Det krävs helt klart en attitydförändring och mer insikter i byggsektorn och bland konsumenter om hur blånat virke kan användas.

På pappers- och massamarknaden märks en sjunkande efterfrågan och produktion, samtliga kvaliteter har minskat under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året.

– Men trots den svaga utvecklingen under vinter och våren är det intressant att se skogsindustrins starka och positiva syn på framtiden. Planerade investeringar för 2023 uppgår till över 15 miljarder kronor, 18 procent av tillverkningsindustrins samlade investeringar, och det är nästan lika mycket som under rekordåret 2022. Det finns ett stort behov av förnybara material när vi ställer om till en mer fossilfri och cirkulär ekonomi, säger Daniel Eriksson som är marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna.

Vad är blånat virke?

Träet får en blåaktig ton som kommer från en relativt harmlös svamp (Ophiostomatales) när den växer inne i veden. Blånad uppkommer ofta i samband med barkborreangrepp och sprids av barkborrarna i beståndet. Tillväxten av svampen kan ske vid låga temperaturer men är snabbast i temperaturer omkring 25 grader. Ofta kan angripna bestånd avverkas i tid för att ta hand om virket och för att minska risken för vidare spridning. Även om ett angripet bestånd avverkas medan träden är friska, föreligger risk för blånad i virket.

Blånad påverkar framför allt virkets utseende och vattenupptagning, men har ingen eller försumbar inverkan på virkets hållfasthet. Blånadsvirke kan därför användas i icke synliga konstruktioner som är skyddade för väta, såsom regelväggar, balkar, massivträkonstruktioner eller takstolar.

Det blånade virket har dock högre vattenupptagning, vilket innebär att det inte ska användas i delar av konstruktionen som utsätts för regn, som till exempel fönster, utomhuspaneler, takinbrädningar och liknande eller där det behöver målas.

Blånad har inga kända effekter på människors hälsa.

Läs mer om blånat virke här.