Ukraina efterlyser svensk expertis för att återuppbygga landet

Foto: Mostphotos/Pressbild

Varje år samlar Skogsindustrierna skogsnäringen till en gemensam konferens. På tisdag 18 april är det dags för årets Framtidsmöte*, och en av talarna där är Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige.
– Vi hoppas att Sverige kommer att delta aktivt i återuppbyggnaden av Ukrainas skogsindustri – både finansiellt stöd och kunskap behövs, säger
Andrii Plakhotniuk.

Utmaningarna med återuppbyggnaden av Ukraina är omfattande. Andrii Plakhotniuk betonar att det är viktigt att agera snabbt.

– Vi kan inte vänta. Vi måste börja implementera och utveckla ett samarbete omedelbart, så att vi är redo så fort kriget tar slut.

Han är optimistisk till de möjligheter som ett samarbete över gränserna skulle kunna innebära.

– För att återuppbygga skogsbruket och hela det ekologiska systemet kan vi bli en testplats för ny skogsbruksteknik med hjälp av ny teknik och nya metoder.

Föreslår korta utbildningar

Andrii Plakhotniuk har också konkreta förslag för hur svensk skogsindustri kan bidra med kunskapsöverföring redan nu.

– Något som jag tror kan genomföras direkt är förbättrat utbyte och kommunikation mellan industrier i Sverige och Ukraina. Det kan till exempel innebära korta utbildningar för våra ukrainska specialister i områden som har befriats, eller i områden som ligger långt från frontlinjen.

Genom att starta korta utbildningsprogram skulle det också bli möjligt för Sverige och Ukraina att planera och bestämma vad som bör göras framöver – i morgon, om ett par år, om ett decennium – säger Andrii Plakhotniuk:

– Vi välkomnar alla partners att komma till Ukraina för att börja med små projekt inom områden som kan genomföras direkt. När vi har framgångshistorier från dessa projekt kan de implementeras ytterligare inom andra områden. Vi bjuder in ny teknik och specialistkunskap och erfarenheter som finns i Sverige, i EU och på andra håll i världen.

Minor och odetonerad ammunition innebär risker

Andrii Plakhotniuk understryker omfattningen av utmaningen. Sedan krigets utbrott i februari 2022 har uppskattningsvis 1,24 miljoner hektar naturreservat påverkats, liksom tre miljoner hektar skog, varav 450 000 hektar ligger i områden som har ockuperats av Ryssland eller i områden nära stridszoner. Stora landområden har också kontaminerats av minor och odetonerad ammunition. Dessutom har omkring femtio procent av Ukrainas vindkraftskapacitet gått förlorad under kriget.

– Även initiativ som det nya europeiska Bauhaus kan fungera som en effektiv knutpunkt för att koppla samman olika typer av projekt och påskynda arbetet med återuppbyggnaden av Ukraina på alla områden, inte bara skogsbruket, påpekar Andrii Plakhotniuk, och understryker ännu en gång vikten av att agera snabbt.

*Framtidsmötet 2023 hålls i Stockholm den 18 april. Konferensen hette tidigare ”Forum för bioekonomi” och årets upplaga fokuserar på hur skogssektorn kan påskynda omställningen till en fossilfri framtid. Läs mer här 

Fakta om Bauhaus
Europeiska kommissionen vill skapa ett nytt europeiskt Bauhaus, ett interdisciplinärt initiativ där stadsutveckling och arkitektur står i fokus. Det är en rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden som bidrar till att skapa ett grönt, hållbart Europa.

Källa: Kulturrådet

Läs mer här