Elstöd till företag dröjer – görs om

Foto: Energiminister Ebba Busch, (KD), från torsdagens pressträff. Foto: Claudio Bresciani/TT

Förslaget från regeringen måste göras om. Två nya förslag läggs fram. Det ena, på 2,4 miljarder, är riktat till elintensiva företag. Det andra är ett generellt stöd till de drabbade av höga elpriser. Det är välkommet att regeringen skyndsamt tar fram ett nytt förslag för ett generellt stöd till svenska företag, om än ett sent stöd, menar Skogsindustriernas Johan Bruce, ansvarig för el- och energifrågor.

Energi- och näringsminister Ebba Busch presenterade förslagen idag under en pressträff.

– Beskedet ger en viss säkerhet inför en fortsatt elkris och bidrar till att de drabbade företagen på kort sikt kan hantera situationen. De ovanligt höga kostnaderna har drabbat företag inom skogsindustrin och konkurrenssituationen på den globala marknaden har därmed försämrats. De flaskhalsintäkter som används för att finansiera elprisstödet är medel som elanvändarna redan betalt in. Det är därför rimligt att dessa medel betalas tillbaka till elanvändarna, säger Johan Bruce, och fortsätter:

– Samtidigt krävs åtgärder på längre sikt. Permanenta lösningar måste komma på plats. Framför allt i form av ny fossilfri elproduktion då de höga elpriserna inte bedöms komma ned till normala nivåer inom kort.

Regeringen bedömer att det tidigare förslaget inte kommer att få godkänt av EU. Svenska kraftnät får ett förnyat uppdrag om en ny ansökan  till Energimarknadsinspektionen om att få betala ut det generella stödet till företagen. Detta ska senast 4 januari 2023. 2,4 miljarder föreslås också till elintensiva företag, och regeringen har skickat in en ansökan till EU-kommissionen om ett statsstödsgodkännande om stöd till företag som är elintensiva.